logo_ue_header

Ghiduri

Locul resursei umane în atingerea obiectivelor de dezvoltare a întreprinderilor cu activitate în sectorul sănătății

Ghid adresat angajatorilor din IMM-uri active în sectorul sănătății, în vederea susținerii digitalizării serviciilor și promovarea activităților de telemedicină

Ghidul ”Locul resursei umane în atingerea obiectivelor de dezvoltare a întreprinderilor cu activitate în sectorul sănătății” este destinat angajatorilor din IMM-uri active în sectorul sănătății în vederea susținerii digitalizării serviciilor și promovarea activităților de telemedicină, managerilor, supervizorilor, formatorilor, planificatorilor și evaluatorilor din cadrul organizaţiilor private din domeniul sănătăţii din România, ȋn special organizaţiilor din Regiunea Nord-Est, acesta avȃnd atȃt un rol de conştientizare a importanţei resursei umane cȃt si un rol de suport al acestor organizaţii în dezvoltarea şi implementarea unor strategii de management modern, anticipativ şi competitiv ȋn promovarea şi furnizarea unor servicii de sănătate cu un grad ridicat de calitate.


Telemedicina: soluție și oportunitate pentru dezvoltarea serviciilor medicale

Ghid adresat IMM-urilor cu activitate în sectorul sănătății pentru susținerea digitalizării serviciilor medicale și asimilarea serviciilor de telemedicină

Prezentul GHID a fost elaborat ȋn cadrul proiectului „Competențe digitale pentru angajați – suport pentru IMM-urile din sectorul sănătății în asimilarea tehnologiilor și dezvoltarea serviciilor de telemedicină (TELEmed)” – codul mySMIS 143069, proiect implementat în parteneriat, de către Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private din România – PALMED (lider), Asociația PARTENER – Grupul de Iniţiativă pentru Dezvoltarea Locală Iaşi (partener 1) și SC STABRIS SRL Iași (partener 2).

 

Telemedicina este definită în România ca „totalitatea serviciilor medicale furnizate la distanță, fără prezența fizică simultană a personalului medical și a pacientului, pentru stabilirea diagnosticului, indicarea tratamentului, monitorizarea unor afecțiuni sau indicarea unor metode de prevenție a bolilor, în mod securizat, prin intermediul tehnologiei informației și mijloacelor electronice de comunicare” (Legea 95/2006; OUG 196/18.11.2020).

 

Conceptul de telemedicină nu este nou. Oportunitatea furnizării serviciilor de sănătate la distanță a fost identificată odată cu dezvoltarea accelerată a tehnologiei informației și comunicațiilor în multe sisteme de sănătate din lume, ca o soluție la deficitul cronic de medici și asigurarea unui acces mai echitabil al populației la servicii de sănătate. Telemedicina poate contribui la atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă, privind acoperirea universală a populației cu servicii de sănătate, prin îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de calitate, sigure și cost, eficiente pentru pacienți. Telemedicina poate aduce plus valoare celor care locuiesc în zone îndepărtate, grupurilor vulnerabile, persoanelor vârstnice, cu boli cronice.