logo_ue_header

Beneficii

Beneficiile participării în proiect

Soluțiile de telemedicină oferă multiple beneficii care îmbunătățesc experiența pacientului, oferă îngrijiri de calitate și economisesc bani.

Pe lângă economii, telemedicina asigură chiar accesul facil la specialiști. Pacienții cronici și bolnavi critic necesită monitorizare și consultații regulate. Și vizitele în persoană și monitorizarea de la distanță a pacienților cronici sunt dificile. Cu toate acestea, telemedicina asigură pacienților acces ușor la specialiști. Cu o astfel de accesibilitate mai rapidă și îngrijire consecventă, telemedicina îmbunătățește îngrijirea și implicarea pacientului.

Multe țări europene au implementat programe de telemedicină, cu grade variate de succes. Unele dintre beneficiile telemedicinii în Europa includ îmbunătățirea accesului la îngrijirea medicală, reducerea costurilor în domeniul sănătății și creșterea eficienței în furnizarea de servicii medicale. Un exemplu de program de telemedicină de succes în Europa este programul NHS Digital din Marea Britanie, care oferă consultări și monitorizare la distanță pentru pacienții cu afecțiuni cronice. În Franța, telemedicina este acoperită de sistemul național de sănătate, iar consultațiile la distanță pot fi decontate de stat.

Un studiu publicat în 2018 în revista Health Policy and Technology a examinat costurile și economiile generate de telemedicina în diferite țări europene, inclusiv Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Olanda, Spania și Regatul Unit. Studiul a constatat că telemedicina poate fi cost-eficientă în multe cazuri, dar poate fi și costisitoare în cazul în care nu este implementată în mod corespunzător. De exemplu, în cazul telemonitorizării pacienților cu insuficiență cardiacă, costurile telemedicinei au fost comparabile cu cele ale îngrijirii tradiționale, dar telemedicina a dus la o reducere semnificativă a spitalizărilor.

Un alt studiu publicat în 2020 în Journal of Medical Internet Research a examinat costurile și beneficiile telemedicinei în Spania, în timpul pandemiei COVID-19. Studiul a constatat că teleconsultațiile au fost cost-eficiente, în comparație cu consultațiile tradiționale, și au dus la economii semnificative în ceea ce privește costurile pentru pacienți, furnizorii de servicii medicale și sistemul de sănătate în ansamblu.

Aproape 2,9 trilioane de dolari sunt cheltuielile SUA pentru asistența medicală în fiecare an. Și se prevede că în acest sens, aproximativ 200 de milioane de dolari în cheltuieli inutile. Dar telemedicina a schimbat scenariul. Implementarea telemedicinei sau a soluțiilor integrate de telemedicină reduce cheltuielile cu asistență medicală prin reducerea reinternerilor la spital, a vizitelor la urgențe. Mai presus de toate, consultațiile de telemedicină sunt, de asemenea, mai ieftine decât vizitele în persoană.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea adaptabiilității IMM-urilor din sectorul sănătății din Regiunea Nord-Est la schimbările actuale și viitoare ale pieței, prin dezvoltarea competențelor digitale de bază și avansate ale angajaților.

Obiectivul general al proiectului contribuie la obiectivul specific al POCU și al apelului prin creșterea cu 305 a numărului de angajați din IMM-urile din sănătate care și-au îmbunătățit nivelul de cunoștințe și competențe digitale pentru a susține adaptarea și dezvoltarea activităților firmei la telemedicină, industrie 4.0 și domenii de specializare inteligentă. Astfel, proiectul sprijină consolidarea capacității profesionale a angajaților din sănătate de a se adapta și a deveni mai competitivi în exercițiul activităților de la locul de muncă

În acest mod, IMM-urile cu activitate în domeniul sănătății (sector inclus în SNC), parte importantă a economiilor regionale, sunt implicate și beneficiază de schimbarea produsă de TIC și de trecerea la industria 4.0 prin pregătirea și calificarea forței de muncă de care dispune. Prin categoriile de competențe furnizate angajaților, 35 de firme din sectorul sănătății sunt susținute în procesul de adaptare a activității la domenii de specializare inteligentă (cf SNCDI).
În acest sens, obiectivul general produce un efect major pe termen lung în sensul că forța de muncă din sectorul sănătății este sprijinită să devină mai competitivă, aceasta fiind pregătită să facă față și să răspundă cerințelor din activitățile viitoare ale firmelor în care lucrează sau din sector (telemedicină, industria 4.0).

OS1: Creșterea gradului de conștientizare a 35 angajatori din IMM-uri din sănătate din regiunea Nord-Est pentru încurajarea participării angajaților la formare continuă.

În sănătate, angajații sunt o resursă esențială. Firmele unde managementul va anticipa evoluția serviciilor și al resursei umane vor câștiga. Multe dintre unitățile sanitare au practicat în această perioadă telemedicina. Cu ajutorul tehnologiei, sunt reduse costurile, medicii comunică rapid și eficient cu pacienții. TIC ajută la oferirea de servicii medicale eficiente și sigure. Va fi utilizat un pachet complex de acțiuni de informare (campanie social media, site internet, contact direct) pentru a informa angajatorii despre avantajele telemedicinei în dezvoltarea afacerii lor și facilitățile pentru dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților. Se va mai urmări promovarea telemedicinei ca opțiune în furnizarea serviciilor medicale, mizând pe avantajele sale și oportunitățile angajaților pentru a se forma. Vizată este conducerea firmei. Prin accesarea informațiilor, managerii vor conștientiza beneficiile telemedicinei pentru afacerea lor și vor înțelege sprijinul pe care proiectul le oferă:

 • adaptarea afacerii la contextul viitor;
 • creșterea eficienței serviciilor utilizând tehnologiile;
 • instruirea angajaților pentru utilizarea TIC pentru a fi performanți la locul de muncă;
 • mai bună înțelegere a rolului TIC în domeniile de specializare inteligentă în firma lor. Se are în vedere că 35 IMM-ri din RNE să-și motiveze angajații pentru dezvoltarea competențelor digitale și partiparea la formare, 305 participând la 20 de programe de formare online. 10 din IMM-uri vor participa și la programe de instruire la locul de muncă (100 persoane, 2 programe/firmă, 10 firme, 5 persoane/program).

 

OS2: Îmbunătățirea și certificarea nivelului de competențe digitale pentru 305 angajați din IMM-uri cu activitate în sectorul sănătății din regiunea Nord Est prin programe de formare online inovative.

Prin participarea la programele de formare, beneficiarii vor dobândi cunoștințe și competente digitale de bază, avansate și în arii tehnologice specifice TIC și ale industriei 4.0. Astfel:

 • vor înțelege impactul pe care tehnologiile și telemedicina îl vor avea în firmele lor și provocările majore cu care se vor confrunta;
 • vor fi mai eficienți la locurile de muncă;
 • se vor adapta mai ușor la schimbările din întreprinderile în care lucrează și vor susține firmele în activitatea lor orientată spre domeniile de specializare inteligentă cf SNCDI.

Programele de formare vor fi acțiuni de ținută, a căror valoare adăugată este dată de următorele:

 • un puternic caracter aplicat, adaptat cerințelor și nevoilor participanților;
 • vor fi concepute pornind de la cerințele și specificul locului de muncă ale beneficiarilor;
 • va exista o triplă certificare/validare a competențelor dobândite;
 • conținutul programelor de formare va include noutăți și practici de nivel european pentru formarea competențelor digitale care să susțină telemedicina și introducerea tehnologiilor în serviciile de sănătate;
 • relevanță pentru susținerea furnizării și dezvoltării serviciilor de sănătate în contextului epidemilogic actual;
 • vizează cu prioritate formarea și certificarea de competențe digitale avansate și în arii tehnologice specifice industriei 4.0. Recunoașterea programelor de formare va fi națională (nivelurile 3-7 EQF=1-4 e-CF), la nivelul organizațiilor profesionale din sănătate CMR, CMD,OAMGMAMR etc. (credite de formare continuă).

 

OS3: Sprijinirea a 10 IMM-uri cu activitate în sectorul sănătății din regiunea Nord Est în adaptarea/dezvoltarea la domeniile de specializare inteligentă prin elaborarea și introducerea de programe de învățare la locul de muncă.

Pe lângă acțiunile de conștientizare, prin care managerii vor conștientiza provocările și beneficiile telemedicinei pentru afacerea lor, proiectul sprijină 10 IMM-uri din sectorul sănătății din RNE pentru a-și adapta activitatea sau dezvoltă domeniile de specializare inteligentă din activitatea lor. Astfel, utilizând metode și intrumente moderne cum ar fi GPEC (Gestiunea previzională a posturilor de lucru și a competențelor aferente acestora), 10 IMM-uri din sectorul sănătății din RNE (spitale, clinici, cabinete, laboratoare etc.) vor beneficia de o analiză a activității actuale în corelație cu evoluția în perspectivă și telemedicină, putându-se astfel determină potențialul de digitalizare a activităților. În acest mod va fi determinat necesarul de competențe necesare angajaților și vor fi elaborate programele de învățare la locul de muncă axate pe nevoile angajaților (alfabetizare digitală, competențe de bază avansate în domeniul TIC și al industrie 4.0.).
Pentru fiecare din cele 10 de firme va fi construit un program de formare personalizat pe posturi și activități. Echipa de proiect va sprijini angajatorii în implementarea acestor programe, derulând în cadrul proiectului câte 2 programe/firmă, urmând ca aceștia să le continue în etapă post-proiect cel puțin 12 luni.

Experții proiectului vor lucra cu echipele de management din firmele vizate pentru a-i forma în domeniul GPEC și elaborarea și implementarea unui program de instruire la locul de muncă (formare de formatori, formare de persoane).

Înscrie-te Acum

Vino alături de noi

Ne poți trimite un email la office@palmed.org.ro sau ne poți suna la 0734 000 220

Despre telemedicină

Telemedicina se referă la furnizarea de servicii clinice de la distanță, prin comunicare în timp real în două sensuri între pacient și furnizorul de asistență medicală, folosind mijloace electronice audio și vizuale. În asistența medicală primară, telemedicină este de obicei sub formă de apeluri telefonice, în care pacientul solicită sfatul medicului cu privire la probleme medicale care nu sunt urgențe și care nu necesită ca medicul să vadă pacientul. Telemedicina nu înlocuiește consultația față în față atunci când este nevoie, ci o completează.

Rolul real al telemedicinei în prezent constă în comoditatea pe care o oferă pacienților și practicienilor prin evitarea necesității unei vizite fizice pentru a obține sfaturi sau tratament medical. De asemenea, este rentabil în comparație cu procesul de așteptare pentru a vedea un medic sau alt furnizor de asistență medicală.

Telemedicina poate ajuta, de asemenea, la selectarea apelurilor urgențe după ce cabinetul unui medic este închis. Este de o valoare imensă în urmărirea pacienților cu boli cronice, cum ar fi diabetul, colesterolul crescut sau hipertensiunea arterială. La acești indivizi care nu se confruntă cu nicio problemă medicală imediată, dar au nevoie de ajutor cu ajustări ale dozelor, regimuri de viață, reincărcări de rețeta sau chiar acces la suport de grup, pot beneficia de comoditatea telemedicinei.

Un avantaj suplimentar este că pot fi organizate consultații de telemedicină pentru a urmări toate investigațiile de laborator necesare sau monitorizarea semnelor vitale. De fapt, telemedicina este practicată de medici de multă vreme, deși nu sub acest nume. Deși acest lucru poate fi adevărat, utilizarea tehnologiei de internet a făcut ca apelurile audio și video să fie accesibile și disponibile pentru un spectru mai larg al societății, făcând această o alternativă fezabilă la sistemul convențional.

Sistemele de asistență medicală și unitățile medicale folosesc telemedicina pentru a oferi îngrijiri mai eficient. Tehnologiile care sunt integrate cu software-ul de telemedicină, cum ar fi dosarele medicale electronice, diagnosticarea AI și dispozitivele medicale de streaming, pot ajuta mai bine furnizorii în diagnosticare și tratament. Acesta din urmă permite furnizorilor să monitorizeze pacienții în timp real și să ajusteze planurile de tratament atunci când este necesar. În cele din urmă, acest lucru duce la rezultate mai bune pentru pacient.

Furnizorii pot beneficia, de asemenea, de venituri crescute. Prin utilizarea telemedicinei, medicii pot vedea mai mulți pacienți fără a fi nevoie să angajeze mai mult personal sau să crească spațiul de birou. Experțîi în telemedicină ajută furnizorii să stabilească soluții de telemedicină conforme, care vor simplifică fluxurile de lucru și vor îmbunătăți îngrijirea pacientului.

Datorită telemedicinei, pacienții care anterior aveau acces limitat la serviciile de îngrijire a sănătății pot acum să consulte un medic fără a părăși casa. Bătrânii pot face și ei acum acest lucru folosind dispozitive medicale de streaming. Răspândirea bolii este redusă, deoarece persoanele cu boli contagioase nu trebuie să ii expună și pe alții, în sălile de așteptare aglomerate. Citește mai multe aici.

Deși telemedicina aduce cu ea multe beneficii, există și unele dezavantaje. Furnizorii, plătitorii și factorii de decizie deopotrivă știu că există anumite zone gri cu care este greu de ținut pasul. Deși domeniul va crește exponențial în următorul deceniu, va aduce cu el atât provocări practice, cât și tehnologice.

Deoarece tehnologia crește într-un ritm atât de rapid, a fost dificil pentru factorii de decizie să țină pasul cu industria. Există o mare incertitudine cu privire la aspecte precum politicile de rambursare, protecția vieții private și legile privind asistență medicală. În plus, legile telemedicinei sunt diferite în fiecare țară.

Câteva categorii de medici și pacienți se adaptează cu dificultate la telemedicină, în special adulții în vârstă. Medicii sunt foarte îngrijorați de gestionarea greșită a pacientului. În timp ce progresele în medicină au făcut că utilizarea tehnologiei să fie mai eficientă, există momente în care apar întreruperi ale sistemului. Există, de asemenea, potențialul de eroare, deoarece tehnologia nu poate capta întotdeauna ceea ce poate atinge atingerea umană. Citește mai multe aici.

Hotărârea Guvernului nr. 1133/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății („HG nr. 1133/2022” sau „Normele”) a fost publicată în Monitorul Oficial al României la 15 septembrie și a intrat în vigoare în aceeași zi. Pe scurt, Normele conțin prevederi referitoare la:

 • specialitățile medicale și lista serviciilor medicale acoperite de serviciile de telemedicină și
 • condițiile de organizare și funcționare a telemedicinei și modalitățile de prestare a serviciilor de telemedicină.

La fel ca în toate țările în care se practică, deși în baza unor legi diferite, telemedicina se referă la orice și toate serviciile medicale furnizate de la distanță, fără prezența fizica simultană a personalului medical și a pacientului, pentru stabilirea diagnosticului, indicarea tratamentului, monitorizarea anumitor afecțiuni sau indicarea metodelor de prevenire a bolii, în mod sigur, folosind tehnologia informației și mijloacele electronice de comunicare.

Citește mai multe aici.

Bune practici

Criza globală de sănătate COVID-19 a evidențiat cât de importante sunt serviciile de telemedicină. Deși telemedicină a existat înainte de asta, a câștigat popularitate în ultimii ani. Astăzi, unitățile de îngrijire, centrele de îngrijire la domiciliu, centrele de terapie comportamentală și spitalele fie au implementat telemedicină, fie o așteaptă cu nerăbdare. Implementarea telemedicinei în unitățile de îngrijire a sporit sistemele de furnizare a îngrijirilor și de implicare a pacienților. Telemedicina oferă o multitudine de beneficii. Cu toate acestea, este important să urmărim cele mai bune practici pentru implementarea telemedicinei.

Implementarea telemedicinei în spitale și unități de îngrijire acoperă diagnosticarea, urmărirea regulată a medicamentelor, îngrijirea de urgență și multe altele. Deci, dacă sunteți interesat să investiți în implementarea telemedicinei, cele mai bune practici și companiile capabile de software de telemedicină sunt cele mai bune ajutoare. Și iată cele mai bune cinci practici pentru implementarea telemedicinei. 

Una dintre practicile esențiale în implementarea telemedicinei este identificarea factorilor de risc și eliminarea acestora. Implementarea software-ului de telemedicină pentru furnizori este afectată de mai multe provocări, inclusiv probleme de rambursare și costul implementării. În calitate de furnizori, este esențial să identificăm riscurile potențiale care afectează implementarea telemedicinei. În plus, furnizorii pot folosi soluții tehnologice pentru a atenua aceste riscuri și pentru a stimula procesul de implementare. De exemplu, dacă spitalul care implementează telemedicina necesită soluții de gestionare a datelor, puteți utiliza soluții informatice clinice. Acest lucru va face procesul de implementare mai rapid.

Citește mai multe aici.

Soluțiile de telemedicină îmbunătățesc experiențele pacienților. Și pacienții caută, de asemenea, funcții precum transparența datelor, programarea întâlnirilor, conectivitate emoțională și rezultatele testelor. În plus, puteți lua în considerare funcții precum suportul pentru aplicații mobile, integrarea cu dispozitive portabile pentru a monitoriza de la distanță și multe altele. Ei se asigură că platforma software de telemedicină are caracteristici centrate pe pacient. Cu toate acestea, furnizorii trebuie să înțeleagă așteptările pacienților și trebuie să selecteze caracteristicile software-ului de telemedicină. Mai presus de toate, luarea în considerare a caracteristicilor centrate pe pacient înseamnă un feedback îmbunătățit din partea pacienților. Și aceasta este o modalitate excelentă de implementare a telemedicinei în spitale.Citește mai multe aici.

Soluțiile tehnologice din sistemele integrate de management al îngrijirii trebuie să își mențină procesele, confidențialitatea și securitatea datelor. Deci, dezvoltatorii acestor soluții tehnologice sunt atenți la respectarea HIPAĂ. Chiar și în programele de telemedicină, furnizorii și dezvoltatorii trebuie să se asigure că software-ul lor respectă reglementările pentru a menține securitatea. În plus, respectarea reglementărilor asigură pacienților și autenticitatea software-ului. Așadar, atunci când implementați telemedicină, cel mai bine este să asigurați conformitatea cu protecția datelor pentru a crește performanța acesteia. Citește mai multe aici.

O altă practică critică care are un impact asupra implementării telemedicinei în asistența medicală este comunicarea internă adecvată. Comunicarea în timp util cu personalul unității de îngrijire sau cu asistență tehnică cu cerințele și sugestiile implementează eficient un program de telemedicină. Chiar și cu pacienții, comunicarea legată de soluțiile de telemedicină este benefică. Așadar, implementați cu succes telemedicina în spitale cu această bună practică de comunicare. În plus, menținerea unei comunicări adecvate între părțile interesate poate stimula sistemele integrate de asistență medicală.

Monitorizarea KPI-urilor sau a indicatorilor cheie de performanță este o necesitate atunci când implementați software-ul de telemedicină. KPI-urile includ scorurile de satisfacție a pacienților, statisticile de programare, rambursările de telemedicină și veniturile generate și productivitatea furnizorilor de îngrijire. Urmărirea acestor aspecte la implementarea telemedicinei va ajuta furnizorii să-și determine succesul. În plus, menținerea acestei practici este destul de benefică pentru furnizorii care au implementat telemedicină. Această practică ajută, de asemenea, furnizorii cu gestionarea sănătății populației.