logo_ue_header

Parteneri

dot-4.png
hero-4.jpg
Competențe digitale pentru angajați - suport pentru IMM-urile din sectorul sănătății în asimilarea tehnologiilor și dezvoltarea serviciilor de telemedicină

Organizații Partenere

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private - PALMED - Lider de proiect
Asociația PARTENER-GIDL (P1)
SC STABRIS SRL (P2)
0
+
Angajați
0
IMM-uri
0
Ghiduri
0
+
Sesiuni Informare
Rulează videoul

Grupul țintă (I)

Grupul țintă (GT) al proiectului este reprezentat de 305 persoane având următoarele caracteristici:

Angajați cu CIM (cu normă întreagă/parțială) în una dintre cele 35 de IMM-uri înscrise care:

 • au sediul social în unul din cele 6 județe ale regiunii Nord Est
 • își desfășoară activitatea principală sau secundară în sectorul sănătății (CAEN autorizat: 8610, 8621, 8622, 8623, 8690, 8710 ,8720, 8730) și în domeniile de specializare inteligență conform SNCDI sau intenționează să-și adapteze activitatea principala sau secundară la cel puțin unul domeniile de specializare inteligență conform SNCDI.

Vezi mai jos continuarea.

Obiectivul principal al proiectului vizează

îmbunătățirea adaptabilității IMM-urilor din sectorul sănătății

din regiunea Nord-Est la schimbările actuale și viitoare ale pieței, prin dezvoltarea competențelor digitale de bază și avansate ale angajaților.

Despre Grupul Țintă (II)

 • Având în vedere că la nivelul RNE, județul și municipiul Iași concentrează un procent majoritar al IMM-urilor cu activitate în sectorul sănătății, analiza datelor ne-a condus la estimarea că aproximativ 50% dintre din IMM-uri și corespunzător aproximativ 50% din persoanele din GT vor fi din IMM-uri cu sediul social sau punct de lucru în județul/municipiul Iași.
 • IMM-urile și persoanele își desfășoară activitatea în sectorul sănătății și în unul din domeniile de specializare inteligență din sănătate conform SNCDI.
 • Au studii de nivel liceal, postliceal, universitar, postuniversitar și doctoral (ISCED 3-7).
 • Au profesii ce corespund activităților specifice al firmelor din sectorul sănătății (asistență medicală generalistă/specializată, biochimist, laborant, estetician, nutriționist, kinetoterapeut, medic specialist/primar etc.) sau activităților suport (contabil, finantist, marketing, comercial, achiziții, resurse umane, secretariat, calitate etc.)
 • Se situează pe diferite nivele ierarhice ale firmei (management general: director general etc., management strategic: director dezvoltare etc,management operațional/executiv: director medical, director resurse umane etc, responsabil compartiment/birou: asistență șefa, medic șef, șef marketing, RMC etc sau de execuție: registrator medical,asistență medicală,medic,contabil, inspector resurse umane etc). Din acest punct de vedere, din cei 305 beneficiari selectați, 20% (61 de persoane) vor fi din categoriile de conducere/management general/strategic și operațional, iar 80% (244 persoane) din categoriile de execuție.
 • În concordanță cu profilul persoanelor angajate în IMM-urile din sănătate din RNE și ținând cont că proiectul promovează respectarea principiului egalității de șanse și respectarea principiului nediscriminării, din cele 305 persoane, minimum 128 (41,97%) vor fi femei și minimum 35 (angajați vârstnici – 55-64 de ani).

Despre Grupul Țintă (III)

Prin posturile de lucru pe care le ocupă, au un rol important în:

 • activitățile de dezvoltare a firmei
 • căutarea de noi soluții (adaptarea la noul context epidemiologic, menținerea activitaii la parametrii de eficientă și productivitate programați
 • acoperirea deficitului de forță de muncă etc.)
 • introducerea de produse sau servicii digitale (telemedicină etc.)

Numărul de IMM-uri (35) și de persoane (305) a fost dimensionat raportat la capacitatea și resursele proiectului de a oferi un suport și activități relevante în raport cu nevoile identificate, atît la nivelul indivizilor cât mai ales al celor de la nivelul IMM-urilor din sectorul santatii din cele 6 județe ale regiunii Nord Est care să le susțină dezvoltarea prin digitalizare, introducerea TIC, adoptarea telemedicinei și adaptarea activității la domeniile de specializare inteleigentă cf SNCDI.

Categoriile vizate, din punct de vedere al profesiilor, al poziției în firma, al genului și vîrstei, corespund profilului identificat al personalului din intrepridnerile medicale din RNE, nevoilor de dezvoltare a firmelor, aportul și rolul posturilor de lucru în derularea activităților firmei, locul posturilor de lucru în activitățile de dezvoltare. În mod special, au fost vizate și posturile cele mai vizate de activitățile noi ale firmei legate de digitalizare, TIC, industria 4.0 și domeniile de specializare inteligentă.