logo_ue_header

10 motive să participi la proiectului Competențe digitale pentru angajați – suport pentru IMM-urile din sectorul sănătății în asimilarea tehnologiilor și dezvoltarea serviciilor de telemedicină (TELEmed)

Obiectivul general al proiectului Competențe digitale pentru angajați – suport pentru IMM-urile din sectorul sănătății în asimilarea tehnologiilor și dezvoltarea serviciilor de telemedicină (TELEmed) contribuie la obiectivul specific al POCU și al apelului prin creșterea cu 305 a numărului de angajați din IMM-urile din sănătate care și-au îmbunătățit nivelul de cunoștințe și competente digitale pentru a susține adaptarea și dezvoltarea activităților firmei la telemedicină, industrie 4.0 și domenii de specializare inteligentă.

IMM-urile vizate pentru a face parte din grupul țintă au sediul social sau punct de lucru în Regiunea Nord-Est,. În plus, au CAEN autorizat după cum urmează: 8610, 8621, 8622, 8623, 8690, 8710, 8720, 8730 (cf. certificat ONRC). Sunt IMM-uri și aparțin unuia dintre domeniile de specializare inteligentă identificate conform SNCDI (Declarație și Nota justificativă).

De ce să participi în cadrul proiectului: beneficiile grupului țintă

Avantajele angajaților și IMM-urilor

 • relevanța crescută a competențelor dobândite pentru sarcinile și activitățile pe care angajații trebuie să le realizeze la locul de muncă;
 • susținerea demersului de îmbunătățire a calității formării profesionale și a educației prin adaptarea programelor de formare la nevoile societății;
 • participanții se vor familiariza și se vor forma pentru a utiliza și beneficia de instrumente, metode, practici de formare (approche par competence) și de management modern al competențelor resurselor umane (GPEC);
 • 285 de angajați dobândesc noi competențe, dar le și consolidează pe cele actuale, sunt formați utilizarea instrumentelor, tehnicilor și metodologiilor digitale noi, putând astfel să fie mai eficienți și mai productivi la locurile lor de muncă. Formarea în timpul de muncă permite obținerea de economii de timp și deci bani pentru a reduce timpul de absență de la locul de muncă;
 • 35 de IMM-uri din sectorul sănătății își sprijină accesul angajaților la formare și își asigură resurse umane care dețin competențe pentru dezvoltarea activităților impusă de cerințele și oportunitatea integrării tehnologiilor, a telemedicinei, industriei 4.0 și a domeniilor de specializare inteligentă;
 • 305 persoane își vor îmbunătăți competențele cdb și cda, din care 100 vor beneficia de complementaritatea formării prin participarea la ambele parcursuri de formare;
 • 335 persoane (285+50) își vor îmbunătăți CV-ul prin competențe recunoscute la nivel național și european și de organismele profesionale;
 • angajații din 35 de IMM-uri vor putea fi integrați cu succes în proiectele de dezvoltare ale firmei în care sunt necesare competențe digitale;
 • competențe digitale pentru angajați.

Avantaje pentru management

 • managerii conștientizează potențialul de digitalizare a firmei și de dezvoltare prin integrarea TIC – formarea este adaptată strategiei firmelor, angajații câștigând timp prețios pe care altfel l-ar fi alocat pentru deplasarea la locul de formare, informații confidențiale din și despre firma vor fi utilizate în formare în securitate, firma posedă un instrument prin care conducerea prezintă direcțiile de dezvoltare strategică, angajații au posibilitatea de a dobândi noi competențe, putând fi mai eficienți și mai productivi la locurile lor de muncă;
 • managerii și angajații din firme care vor accesa acțiunile/mijloacele de informare, vor fi informați, conștienți și sensibilizați cu privire la importanța formării resurselor umane, rolul și importanța participării angajaților la formare etc. dezvoltând astfel o atitudine pozitivă față de participarea la cele 2 parcursuri de formare (formare online instituționalizată și instruire la locul de muncă), vor dobândi informații utile și de valoare din prezentarea ghidurilor despre metodologia GPEC, Approches par competences și tipurile de formare (formală/informală, internă/externă, față în față/online), vor înțelege mai bine beneficiile celor 2 tipuri de formare, oportunitățile de formare existente, modele și practici de succes în formare, povești de succes etc.

Implementarea telemedicinei, un must

Telemedicina este o adevărată necesitate de adaptare a sistemului medical la noul context. Acum, deplasările și interacțiunile umane sunt încă minimizate pentru limitarea răspândirii epidemiei cauzate de coronavirus. Situația se va menține și în anii care urmează.

Telemedicina poate contribui la diminuarea acestui risc prin reducerea la minimum a interacțiunilor față în față. Se întâmplă exclusiv în cazurile în care efectuarea consultațiilor medicale la distanță este posibilă. Rezultatul este îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, atât pacienți, cât și cadre medicale.

Efectele pozitive ale implementării telemedicinei

Prin telemedicină, este facilitat accesul la tratament specializat în zone unde nu există suficienți specialiști sau unde accesul la serviciile medicale se face cu dificultate. Telemedicina îmbunătățește calitatea vieții pacienților cu boli cronice și a persoanelor în vârstă, care necesită monitorizare permanentă, reducând frecvența vizitelor la medic și numărul de internări în spital. Folosită corespunzător și eficient, telemedicină poate fi o resursă importantă pentru sistemele de sănătate ce se vor reconfigura după criza produsă de pandemia Covid-19.

 • Nu necesită costuri de transport.
 • Nu necesită zile libere de la job pentru consultul medical.
 • Oferă lipsa timpului de astepentruare și timp exclusiv dedicat pacientului.
 • Este accesibilă și foarte ușor de utilizat.
 • Oferă acces la medici și specialiști din orașele mari ale României și din străinătate.
 • Consultațiile de telemedicină sunt mai puțin costisitoare decât vizitele medicale în unitățile medicale.
 • Economisirea timpului petrecut pe drumul spre unitățile medicale și în recepția clinicilor și spitalelor.
 • Timp de așteptare mai scurt pentru consultațiile online (prin programare), decât pentru consultațiile fizice.
 • Accesul la consultațiile prin telemedicină este ușor și rapid.
 • Evitarea contactului cu alți pacienți.
 • Facilitarea și scurtarea drumului spre diagnosticare, în afecțiuni unde deplasarea la cabinet nu este necesară sau nu este posibilă.
 • Permite pacienților să beneficieze de tratamente și de atenția medicilor.
 • Mai aproape de pacienți, cu ajutorul tehnologiei și al formării

Telemedicina îi ajută pe profesioniștii din domeniul medical să monitorizeze îndeaproape evoluția unor pacienți. Astfel, nu se creează o situație de rupere totală a serviciilor medicală, în afara celor urgente. Având în vedere că medicii și personalul medical se supun celui mai mare risc de infectare cu COVID-19, este metoda eficientă care diminuează acest risc, prin reducerea la minimum a interacțiunilor față în față.

formare telemedicina romania

Prin utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor și a softurilor specifice (ex. DataKlas eMedical), unitățile medicale și personalul acestora își ajută pacienții, oferindu-le consultații medicale la distanță. Prin competențele digitale îmbunătățite ale angajaților din IMM-urile cu activitate în sectorul sănătății, TIC va ajuta la oferirea de servicii medicale eficiente și sigure. Pentru sector și pacienți, telemedicina permite distanțarea în momente în care interacțiunea nu este dezirabilă. În situații cum este contextul actual, telemedicina ajută la un răspuns mai eficace din partea oamenilor și la conformarea la măsurile cerute de autorități, grăbind totodată procesul de utilizare a tehnologiilor în practica medicală.

Importanța proiectului Competențe digitale pentru angajați – suport pentru IMM-urile din sectorul sănătății în asimilarea tehnologiilor și dezvoltarea serviciilor de telemedicină (TELEmed)

Prin toate aceste efecte pozitive, este cât se poate de evident că, prin obiectivul său general, proiectul contribuie la obiectivele programului promovând o ocupare sustenabilă și de calitate a forței de muncă din sectorul sănătății, competențele digitale furnizate beneficiarilor permițând evoluția și dezvoltarea serviciilor medicale în viitor, sprijinirea mobilității ocupaționale a angajaților din sănătate, ca angajații cu competențe actualizate și corespunzătoare sarcinilor și activităților din viitor să-și îmbunătățească performanță și să facă față noilor cerințe și tranformăilor de la locul de muncă.